luni, 29 octombrie 2012

Un nou destin pentru poezie


          Poezia ameninţă prin corpul său firav arheologia peisajului literar general din cauza empatiei sale debordante pentru categorii speciale de receptori (cititori, consumatori de trăiri poetice).
            Un fel de zbor divin înregistrează poezia peste arte, traversând hăuri, păşind pe alei ce se regăsesc uneori pe  poduri ale îngerilor.
            Prin poezie se întrezăreşte spaima de a vedea nesperanţa, când nu mai există visuri posibile. Se petrece aşa ceva datorită faptului că poezia este chiar un fel de vis ocupant al spaţiului şi timpului oniric.
            Cu ajutorul poeziei se pot decripta sloganuri şi se poate uşor pune în discuţie viitorul.
            Apreciem că în plan anticipativ se întrezăresc evoluţii dificile ale poeziei în mediul înconjurător dominat tot mai mult de probleme generale structurale din ce în ce mai puternice.
            Nu mai au şi nu vor mai avea succes portretele acide de poeţi şi cititori, care asemenea portretelor acide de prelaţi intră în criză „de loc” şi spaţiu general,  lipsindu-le „umanizarea obiectivă”.
            Poezia poate deveni instrument de cântec, similar cântecului de pasăre închisă în colivie.
            Această constatare ameninţătoare revine din punerea în discuţie a căilor/ drumurilor cărţilor de poezie către cititor.
            În contemporaneitate, digitalizarea fragilizează librăria tradiţională, iar difuzarea cărţii de poezie „via numeric” necesită alte modele de operaţionalizare.
            În fapt, sunt necesare noi modele de difuzare, care să fie compensatorii faţă de structurile ameninţate ale librăriilor.
            Cu siguranţă, este necesară gândirea pe termen scurt pentru a fundamenta termenul lung, spre a proteja poezia în faţa noilor interese ale librăriilor şi bibliotecilor tradiţionale.
            Profan vorbind, ar fi util preţul mic al cărţii, împrumutul electronizat instantaneu compensatoriu al cărţii de poezie faţă de imprimatul fizic, tradiţional.
            Aşadar, are loc deja renovarea destinului poeziei. Exploararea poetică ambiţioasă trebuie însoţită de ambiţia poetului pentru explorare creativă.
            Scrierea imaginară este similară cu veghea scriitorului peste tot şi toate în scrisul său.
            O nouă decreptitudine fizică este asociată cu mersul poetului printre jaloanele/ bornele posibilităţii, imersiunea sa fiind într-un corp larg, hipersferic şi placid, deţinător de forme şi imagini poetice.
            Literatura poetică există filă cu filă (fila sentimentului, fila pasiunii, a suferinţei, a iubirii ş.a.).
            Întrucât poezia provine şi din lumea doxastică, din rugăciune (acolo este îndoirea, înmuierea...), în condiţiile digitalizării culturale poetul trebuie să părăsească oraşul (cetatea, turnul), să se apropie de furtună, de uragan.
            Curentele poetice sunt degajate, conflictele literare nu mai prezintă interes într-un sistem simbolic prea structurat.
            Locul nou al poeziei în cetatea nouă este marcat de vederea digitalizată a vieţii prin propriile ocheane (cu ochi proprii).
            Şansa poeziei de a deveni suprastructură este legată de suprastructura literară, culturală ş.a. contemporană umanizată.
            În esenţă, poezia poate deveni instrument mai uman de control la distanţă a fiinţei omeneşti.
            Poetul devine purtător de statut de muncitor în domeniul visului.
            El trebuie să fie apt spre a produce şi accepta eclectificarea colecţiilor de sensibilităţi din sentimente.
            În fond, ar putea fi invocat/ creat un val al accesului democratic la poezie şi în poezie.

Copyright ©  Ioan V.  Gâf-Deac   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu