luni, 29 octombrie 2012

Trezirea din somnul liniştitelor propoziţii metaforice


          a). Există o religie agresivă care cu  îndărătnicie  a  devenit  înfăşurătoare  peste toţi şi toate; este vorba de religia evoluţiei.
            Reflecţiile şi reflexiile critice, analizele logice formale pe aliniamentele ilogice ale spiritului şi societăţii se adună în discursuri metaobiective, culmea,- convenţional acceptate chiar în tărâmul fluid al literaturii generale.
            Refuz să vorbesc despre literatura globală, contrar ataşamentului obstinent al unora care, neputincioşi,  în ariile cu raze reduse de producere nouă (şi nu de reproducere ori interpretare/ reinterpretare) nu-şi găsesc gloria şi recunoaşterea dintr-un pseudo-comportament creativ.
            Este simplu şi la îndemână să  priveşti oceanul fără responsabilitatea stăpânirii vre-unei furtuni. Este la îndemână să te lupţi pentru supravieţuire pe colţul tău de „mare mică.
            De ce nu se promovează un mediu de reflecţii/ reflexii critice în şcoli, de ce nu se susţin ofensivele anti-ştiinţe pentru a dezechilibra dulcea stagnare a spiritului în colecţii de idei deja descoperite?
            Poate este nevoie de un nou tip de raţionament analitic şi critic a propoziţiilor metaforice vehiculate de oamenii de litere (a nu se confunda dorinţa de a avea un demers critic faţă de ştiinţă cu obscurantismul ştiinţific).
            Metaforic-ul este sinonim cu figurat, conotativ.
            Împotrivirea faţă de metaforă, în cadrul de faţă, este  ostentativă, voit dezechilibrantă pentru a strica liniştea celor ce se cantonează în spatele figuratului, a conotaţiei.
            Înseamnă că în spiritul general nu avem puterea şi abilitatea (ori cunoaşterea) de a „zice mai drept, mai direct” ceea ce vrem să semnalăm.  
           Poezia este regatul găzduitor al metaforelor imediate.  Ea validează  greu  situaţii inspirate din viaţă, din moarte, din industrie, din politică ş.a.
           Teoriile inspirate, mai degrabă conţin noi paradigme decât metafore. 
          Bunăoară, câteva idei despre libertate se regăsesc paradigmatic în relativism, în  timp ce metaforei îi este lăsat loc pentru subiectivitate.
         Tentaţia  de  a  ataca  metafora  se  datorează  poate  insistenţei  de astăzi asupra menţinerii raportului între teorie şi  cunoaştere.
            Lecturile devin din ce în ce mai puţin pluraliste.
            Zicerea subiectelor în mediul digitalizat este tot mai directă, cu consum de timp redus, uneori nesemnificativ.
            Acum trăim interpretarea a ceva/ a orice ca şi cum ar fi/ este descoperit. Subiectele poetice sunt din ce în ce mai puţin interpretate.
            De aceea, devine tot mai discutabilă poziţia actuală a criticii literare (a celei româneşti, europene etc.) faţă de  raportul conotativ al  acesteia asupra istoriei literare pe termen scurt şi mediu.
            În literatura română contemporană nu se văd preocupări mai alarmante faţă de necesitatea poziţionării/ repoziţionării ori a renunţării la reamplasarea lecturii  pe un soi de cale reactivă, de revenire,  de întoarcere a conţinutului spre persoana implicată în citire.
            Sunt însă semne de aventuri nereuşite în vasta lume a lecturii virtualizate.
            Metaforele fac locuri calde de somnolenţă pentru lectura în universul cultural virtual.
            Critica lecturii a ocupat diverse poziţii proprii în timp (metacritică, în fapt critica criticii ş.a.). Astăzi pare că atenţia este concentrată mai mult asupra autorului decât asupra textului. Metaforele slăbesc vigilenţa asupra substanţei scrise: este îndeajunsă conotaţia.
           
         b). În   spaţiul  virtual,   ori   în  paginile  cu  miros  de  cerneală  tipografică  ale revistelor ce servesc literatura română se întâlnesc destule distilări psihobiografice ale autorilor de texte. Se observă un accent de modă pus pe dimensiunea inconştienţei.
            Proporţia prezenţei, de exemplu, a psihocriticii este redusă, comparând prezenţele de întâmpinare pe suprafeţele preponderent psihobiografice ale autorilor.
Încep să fie eludate luările/ instituirile de precauţii faţă de liniile destinului uman. 
           Totuşi, ar trebui să se vorbească din ce în ce mai mult de inconştienţa unor autori  în privinţa textelor lor, în sens nemetaforic.
            Pe de altă parte, se constată că nu este  nevoie atât de acut de rigoare, disciplină pentru a regla contactele cu textele a celui ce le citeşte.
            Precizia acestui nejoc provine din structurile tot mai rigide ale textelor: nu se întrezăreşte mobilitatea lor virtuală (juxtapuneri ulterioare, auto-juxtapuneri, conexiuni, determinări, condiţionări, lipsesc condiţionalităţile textuale ş.a.).
            Acum, un text fascinant nu se măsoară prin mărimea efortului depus în construcţia sa.
            De aceea, metaforele confirmă închiderile, poziţionările de planuri secunde, terţe ş.a, în opoziţie cu faptul că nu este interzis apelul la transparenţă ori supra-transparenţă.
            Puterea limbajului, asumarea directă a subiectelor ce intră în scheme ar trebui să susţină dinamica lecturii.
            Strategia veche a scrierii este formulată în ideea ca  aceasta să  plieze lectura pe căile dorite/ impuse, anteservite/ ante-oferite cititorului, urmărite fiind efectele şi pulsaţiile cerute pe scena practicii  lecturii.
            Scriitorul vremurilor noastre este cel ce uită că cititorul şi procesul de lectură/ lecturare se regăsesc în expresia de interes pentru judecăţi de valoare, în condiţiile în care locul capital în peisaj îl ocupă transferul şi contra-transferul mesajelor cvasi-directe.
            Acum, descoperirea adevărurilor poetice stabilite/ prestabilite se realizează prin muncă fără mişcare, printr-un joc caleidoscopic, în continuă schimbare.

          c). Cadrul   şi    psihologia   limbajului   de   libertinaj    poetic,   observabile   în  unele secvenţe din creaţia literară românească, acum în primul sfert de secol XXI, provin din dubla constrângere a scriitorului: autoimplicare şi paradox contextual.
           Să fim atenţi la re-vindecarea compromiterii până la inconştienţă. Metaforele şi-au trăit o parte din viaţă. Este timpul în care se observă  dinamizarea, diversificarea, întărirea, consolidarea nuanţelor.
            Legea fundamentală  a inconştienţei din creaţia literară este însoţită aplicativ de o neo-entropie.
            Să sperăm că strategia în domeniu nu este pe sens unic.

Copyright ©  Ioan V.  Gâf-Deac
                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu