joi, 15 noiembrie 2012

Sincera anunţare a candidaturii


In a doua decadă a lunii noiembrie 2012 în România  se derulează lansarea / “afişareacandidaţilor pentru alegeri parlamentare. Câmpul de luptă găzduieşte, în mare parte,  “adversari” (nu competitori),  “structuri mafiotizate de sprijin” (nu staffuri de campanie),  “persoane  şi grupuri interesate” (nu colectivităţi de oameni cu speranţe),  “foşti traseişti” (nu actori cu convingeri şi dedicare concepţiei  şi cauzei unei formaţiuni), “bogaţi” (nu oameni comuni, obişnuiţi, indiferent dacă sunt înstăriţi ori mai puţin înstăriţi)…
Temă de lucru: să se identifice un candidat cu predispoziţia de a fi  cititor ori aplicant  de elemente ordonate, calme, fundamentate, reale, sincere etc. de minim marketing politic/ electoral.

*   *   *
Exerciţiu:

            „Din practica electorală obişnuită se constată că există numeroase formule de anunţare a candidaturii.
            Candidatul şi stafful de companie trebuie să conştientizeze faptul că anunţarea candidaturii este un eveniment hotărâtor în procesul electoral.
            În continuare, pe baza observaţiilor efectuate în companiile electorale  pentru alegerile  din România (aprilie – mai 2008 şi începând cu  a doua decadă a lunii noiembrie 2012), se sistematizează unele recomandări cu potenţial de generalizare în practica anunţării candidaturii:
            a) Este util să se stabilească, în fapt, cea mai oportună dată pentru evenimentul anunţării candidaturii. Ar fi de dorit ca evenimentul să se producă atunci când nivelul de noutate a ştirilor, în general, din cvasitotalitatea mass-mediei este cel mai scăzut (să nu existe alte evenimente şocante, care să distragă atenţia de la lansare).
            De exemplu, nu este indicat ca lansarea candidaturii să se petreacă în competiţie cu festivaluri, târguri, dispute sportive de anvergură ori sosirea (vizita) unor înalţi demnitari din exteriorul ţării, sau atunci când este o mare sărbătoare ce copleşeşte populaţia prin semnificaţia sa istorică, religioasă, politică ş.a.
            Se apreciază că lansarea candidaturii în timpul săptămânii este mai favorabilă decât producerea acestui eveniment la sfârşit de săptămână (în week-end).
            b) Anunţarea candidaturii se va face doar atunci când Planul de campanie şi Bugetul de campanie sunt elaborate şi convenţional însuşite/ acceptate. Acoperirea efortului acţional şi financiar trebuie proiectată pentru atingerea scopului de 50% + 1 din voturi ce trebuie obţinute. Aceasta este proiecţia minimă necesară.
            c) Înainte de a fi anunţată candidatura este utilă testarea temelor de campanie şi a mesajelor electorale ale candidatului.
            d) Pentru anunţarea candidaturii se alege un loc / o locaţie. Este important ca lansarea să se desfăşoare în arealul în care sunt situaţi alegătorii.
            e) Pentru anunţarea candidaturii este necesară convocarea unei conferinţe de presă. În acest fel, evenimentul va fi cât mai mult cu putinţă acoperit pentru distribuţie informaţională.
            f) Este necesară acceptarea concordanţei invitaţilor, respectiv aducerea la conferinţa de presă a acelei părţi din mass-media care poate fi pozitivă pentru evenimentul lansării candidaturii.
            g) Este necesar să existe propriul fotograf al candidatului. Acesta poate distribui presei fotografiile/ imaginile dorite de stafful campaniei şi de către candidat.
            h) Trebuie pregătit un pachet/ dosar de informaţii pentru presă. Reprezentanţii presei trebuie contactaţi/ invitaţi pentru a fi prezenţi la evenimentul lansării candidaturii; acestora trebuie să li se reamintească/ să li se reîntărească invitaţiile de participare.
            i) Este necesar să fie asigurată o prezenţă cât mai numeroasă a suporterilor/ simpatizanţilor candidatului la evenimentul lansării candidaturii. În acest mediu se va crea/ induce interes şi entuziasm pentru începerea şi derularea companiei electorale.
            j) În mod cert, în privinţa evenimentului lansării candidaturii, trebuie informate autorităţile şi organele puterii locale (partidul, organizaţiile locale, asociaţiile, cluburile ş.a.). Simpatizanţii  pot lua cunoştinţă asupra evenimentului, folosind informaţiile directe şi prin alte mijloace (afişe, anunţuri audio-video, anunţuri  în spaţiul virtual, ştiri în presa scrisă ş.a.).
            Anunţarea candidaturii trebuie organizată şi condusă. Este prilejul iniţial al lansării imaginii şi mesajului esenţial, în spiritul cărora se va desfăşura campania electorală...”

*   *   *
Ieri, un prieten (candidat) mi-a comunicat că abandonează competiţia întrucât  a fost invitat/ obligat să intre în luptă sângeroasă, pe viaţă şi moarte, nu pentru „a obţine/ a câştiga”, ci pentru „a lua/ a prelua/ a acapara puterea. Recomandările de marketig electoral de mai sus sunt simple banalităţi. Se resimte acut nevoia de gestiune corporativă politică şi, cu atât mai mult, de gestiune corporativă electorală.

Copyright ©  Ioan V.  Gâf-Deac  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu