marți, 25 noiembrie 2014

Neîntâlnirea poeziei detaliateAcceptăm ideea/realitatea că poezia este un aparat sensibil de cunoaştere ori un instrument de cunoaştere sensibilă.
Acceptarea morală a cunoaşterii prin intermediul poeziei este întotdeuna pură.
Poezia nu are probleme litigioase. Nici cunoaşterea poetică nu are chestiuni litigioase.
Un enunţ poetic are proprietăţi cantitative şi deopotrivă calitative.
Măsurarea enunţului poetic cantitativ se află în sistemul procesual tangibil, pe când inexactitatea cantitativă a măsurării enunţului poetic calitativ face diferenţele pentru asumările de notorietate în lumea poeţilor.
Orice poezie finalizată de poet este aparent certă.
Nu întâlnim poezia detaliată. Perechile şi multiperechile în detaliile poeziei, cu cât sunt mai multe, cu atât devin ucigătoare.
Un fel de corozivitate este detalierea poetică.
Mai apoi, nu putem vorbi de identitate poetică, întrucât prezenţa aceluiaşi cuvânt în mii de poezii este neidentitară.
Întâlnim pentru prima oară în referenţialul filosofic general acelaşi om/cuvânt în mai multe locuri, el însuşi unic, însă diferit identitar, multiunitar.
Desigur, putem spune că un cuvânt/acelaşi cuvânt –prezent în mii de locuri în acelaşi timp, este a) ori diferit de sine, b) ori absolut acelaşi, cu resorturi interne proprii, cvasi-infinite.
Ar trebui să ne înspăimânte densitatea micro sau macroscopică a cuvântului. Micro şi macrocosmosul unui cuvânt, - dacă acceptăm această întindere pe verticală, pune în pericol absolutul. S-ar clătina unicitatea, deasupra ar fi afectat, sub-materia internă ar cădea în desluşire.
Ar fi poezia atît de puternică întru explicarea lumii cu ajutorul unui cuvânt? Da. Cu ajutorul cuvântului „Dumnezeu”.
Într-o astfel de situaţie, autosuficienţa din poezie este raţiune, drum către divinitate, doxologie concretă.
Este posibil ca raţiunea suficientă în poezie să fie fără sfârşit.


Copyright ©  Ioan V.  Gâf-Deac
            (Din volumul Fizica şi metafizica poeziei,...)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu