marți, 17 iunie 2014

Primejdii folositoare


            Se cade să mai vorbească în simetria nesimetrică doar cuvintele largi, semnele de stemă, colecţiile de frunze, binele neapropiat, călătoriile lipsite de distanţe. 
                Aşadar, există:
            Drumuri care zboară. Eforturi dispreţuite. Împliniri nepetrecute. Triumf necugetat. Bucurie auzită. Culoare deşartă. Nesperanţă limpede. Număr trecător. Noroc îmbolnăvit.
Fericire viitoare. Dispreţuire plăcută. Putere nepăgubită. Primejdii folositoare. Bogăţie fidelă. Sunet nechibzuit. Câştig  sănătos. Ocazie preţioasă. Pierdere îmbogăţită. Tristeţe liniştită.
Senin încordat. Schimbare netulburată. Substanţă invidioasă. Mineral nestatornic. Răsplată regretată. Fulger neînsemnat. Strălucire închisă. Folos neimportant. Izbândă căzută. Cocor imaterial. Apropiere neelectică. Vestitor fără cruce.
Belşug păgubos. Recunoştinţă liniştită. Colecţie străină. Iubire nepierdută. Viitor trecut. Hotărâre aurită.
Frunză înstrăinată. Neîntemeiere prevestită. Aşteptare neaşteptată. Ecou fără veste. Iarbă ispitită. Zbor necurat. Trecere neîngrijorată. Evantai înalt. Făclie adâncă.
Împrejur cântând. Surâs pierdut. Apreciere rezolvată. Prevestire neaşteptată. Schimbare netrecătoare.
Veşnicie nestatornică. Merit nerentabil. Cântec dobândit. Giuvaieruri neruşinoase. Păreri de bine apuse. Colecţie de ură.
Amăgire certă. Repetare bogată.
Poezie de cuvinte, ori poezie din cuvinte…
Drumurile care zboară pot fi fericiri viitoare; seninul încordat se află în belşugul cel păgubos.
O frunză înstrăinată se trezeşte în împrejurul cântând, iar veşnicia nestatornică este o amăgire certă.       
            Se cade să nu mai vorbească cuvintele despre  nesimetria simetrică.

                    Din volumul Situaţii simetrice,  Ed. RBA media, Bucureşti, 2009 
                             Copyright ©  Ioan V.  Gâf-Deac

                      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu